MUZE logo

Muze biedt u diverse mogelijkheden op het gebied van muziek. Muze is met name gespecialiseerd in oudere en jongere cliënten met een vorm van dementie en in kinderen in de basisschoolleeftijd met sociaal-emotionele/gedragsproblematiek. Muze heeft ervaring in het werken met zowel autochtone als allochtone medelanders. Daarnaast biedt Muze ook diverse producten op andere gebieden waarbij zij open staat voor een ieder die hier van gebruik wil maken.>> lees verder

In een tijd waarin alles jachtig is, er vaker een “nee” klinkt dan een “ja”, en er volop bezuinigd wordt, is er nog weinig tijd voor echt persoonlijk contact. Dat is belangrijk voor Muze, echt persoonlijk contact, samen op zoek naar een ontmoeting.

Muziektherapie is een vorm van therapie die in eerste instantie bedoeld is voor kwetsbare groepen in de samenleving, in de leeftijd van 0-99 jaar. Deze kunnen door een lichamelijke of mentale beperking niet altijd terecht bij reguliere hulpverlening

In een tijd waarin veel bezuinigd wordt op de zorg en er steeds meer zorg wordt overgeheveld naar de gemeenten dreigt er een cliëntengroep tussen wal en schip te raken, de dementerende mens met een gemiddeld tot gevorderd ziektebeeld.

Therapiepraktijk Muze

Natalie Weerheijm-Maas

Mary Zeldenrustweg 91

2331 NH Leiden

Fotografie website www.fotodegraaff.nl

T 071 532 04 23 /

M 06 508 30 978