MUZE logo

Muziektherapie

Muziektherapie is een vorm van therapie die in eerste instantie bedoeld is voor kwetsbare groepen in de samenleving, in de leeftijd van ongeveer 0-99 jaar. Deze mensen kunnen door een lichamelijke of mentale beperking niet altijd terecht bij de reguliere hulpverlening. Zij zijn vaak niet meer in staat om zich, door deze beperking, eerder opgedane ervaringen en/of beleefde emoties, goed te verwoorden. Daarnaast is muziektherapie ook bedoeld voor hen die zich bij de reguliere hulpverlening niet thuis voelen.

 

Muziektherapie wordt individueel of groepsgericht aangeboden dit is afhankelijk van de situatie en de mogelijkheden die de therapeut hiervoor ziet.

Muziektherapie kan op twee manieren aangeboden worden:

  • • Actief, hierbij wordt actief samen muziek gemaakt.
  • • Receptief, hierbij ervaart de cliënt de muziek op een passievere manier. Er wordt naar muziek geluisterd of de therapeut speelt of zingt voor de cliënt.

 

Door middel van muziek wordt geprobeerd een veranderingsproces op gang te brengen. Een veranderingsproces omdat problemen niet altijd weggenomen kunnen worden. Daarvoor wordt vooraf samen een hulpvraag bedacht, afhankelijk van de problemen of zorgen die er om de cliënt zijn. Deze hulpvraag kan van de mantelzorger komen, de therapeut kan daarnaast ook zelf een indicatie en behandeldoelen stellen bijvoorbeeld naar aanleiding van hetgeen tijdens de therapie naar voren komt. Ook kan muziektherapie een observatiefunctie hebben wanneer het niet helemaal duidelijk is wat er scheelt. Dit komt vaker voor na doorverwijzing via bijvoorbeeld een huisarts, psycholoog of onderwijzer.

Het eindresultaat is bereikt als de hulpvraag behaald is, of er geen verdere vooruitgang in zicht is. Soms kan er zich dan echter tijdens de therapie een nieuwe hulpvraag voordoen. Wanneer tijdens de intake of therapie blijkt dat een contra-indicatie aanwezig is (reden waarom de cliënt met dit probleem niet met muziektherapie geholpen kan worden) zal de therapeut dit zo snel mogelijk melden aan de mantelzorger of andere verantwoordelijke. Daarnaast zal zij, indien zij merkt dat er meer expertise nodig is, doorverwijzen naar andere deskundige hulp of huisarts. Gedurende het therapieproces zal er af en toe met de mantelzorger of verantwoordelijke besproken worden hoe de voortgang is.

Voor kinderen

Muze richt zich ook op kinderen in de basisschoolleeftijd met sociaal-emotionele en/of gedragsproblematiek.
Zoals rouw- en verwerkingsproblematiek na bijvoorbeeld overlijden van een dierbare, bij problematiek rond echtscheiding, na pestgedrag etc. Ook zijn sommige kinderen nou eenmaal niet zo sociaal sterk van aard, hebben verminderd ontwikkelde sociale vermogens of zijn erg verlegen. Hierdoor raakt een kind meer in zichzelf gekeerd en raakt soms in een isolement of kan zich moeilijker verwoorden. Muziektherapie kan hen hierbij helpen als zij hier zelf niet uitkomen en dit weerslag heeft binnen de thuissituatie/leerproces of ontwikkeling. Het is dan aan Muze om te begeleiden en ondersteune

Het meisje op de foto is trouwens geen klant van Muze maar Vera, het dochtertje van onze vrienden.
Vera: heel erg bedankt dat je voor ons op de foto wilde.

Therapiepraktijk Muze

Natalie Weerheijm-Maas

Mary Zeldenrustweg 91

2331 NH Leiden

Fotografie website www.fotodegraaff.nl

T 071 532 04 23 /

M 06 508 30 978