MUZE logo

Referenties

"In de individuele sessies lukte het Natalie steeds beter muzikaal in contact te gaan. Met name bij de meer “verzonken” cliënten vond zij de muzikale vormen om het contact te verdiepen en de sessies een mooie ervaring te laten worden voor de cliënt. Hierbij gaf zij blijk van een respectvolle houding en een houding van “werkend leren”, waarbij zij openstond voor adviezen mijnerzijds.

Tijdens haar groepssessies wist zij steevast een sfeer neer te zetten waarin er mooie contactmomenten tussen haar en de cliënten, en tussen cliënten onderling konden ontstaan. Zij wist daarbij de groep, zowel verbaal als muzikaal, te boeien en te groeperen rond thema’s waarin de cliënten zich gemakkelijk herkende.

In haar verbale en schriftelijke verslaglegging van de sessies is Natalie zorgvuldig en gedegen. Zij schetst de gebeurtenissen helder en benoemt de doelen zoals die daarin te herkennen zijn. Hieruit blijkt dat zij een goed inzicht heeft in werking van muziek en dat zij de therapeutische momenten weet te creëren, herkennen en benoemen."

 

Harry van den Berghe

Muziektherapeut Florence, locatie Mariahoeve

 

Therapiepraktijk Muze

Natalie Weerheijm-Maas

Mary Zeldenrustweg 91

2331 NH Leiden

Fotografie website www.fotodegraaff.nl

T 071 532 04 23 /

M 06 508 30 978