MUZE logo

Visie

In een tijd waarin alles jachtig is, er vaker een “nee” klinkt dan een “ja”, en er volop bezuinigt wordt, is er nog weinig tijd voor echt persoonlijk contact. Dat is belangrijk voor Muze, echt persoonlijk contact, samen op zoek naar een ontmoeting. Er wordt dan ook in eerste instantie naar de mogelijkheden van iemand gekeken en de mens die hij (geweest) is, in plaats van alleen naar de stoornis en de daarbij behorende problematiek. Daarbij wil Muze ook een bijdrage leveren aan de ondersteuning van mantelzorgers die het in hun taak steeds zwaarder krijgen en wil hen bij de therapie betrekken. Dit kan door het geven van ondersteunende adviezen, maar ook door bijvoorbeeld – in overleg – aanwezig te zijn bij de therapieën en die samen te ondergaan. Zodat u zelf kunt ervaren hoe waardevol sommige momenten zijn en u, uw dierbare op een andere manier meemaakt.

 

Mensen met sociaal-emotionele en/of gedragsproblematiek raken vaak meer in zichzelf gekeerd en soms in een isolement en kunnen dit niet goed meer verwoorden. Anderen uiten dit soms weer in heel druk gedrag met vaak dezelfde gevoelens erachter. Muze wil hierin ondersteunen en begeleiden middels de muziek, waarbij zij probeert er weer voor te zorgen dat zij die eerst wat aan de zijlijn stonden meer worden opgenomen in de groep en nog steeds het gevoel mogen ervaren dat ze er nog toe doen en er bij horen.

 

Vervolgens staat bij Muze natuurlijk het plezier beleven en opdoen van een prettige ervaring bovenaan. Zelfs als de cliënt niet zo’n prettige stemming heeft zal Muze toch proberen hier een positieve draai aan te geven. Het is dan ook niet belangrijk dat iemand ervaring heeft in het maken van muziek. Muziek is voor iedereen. Affiniteit met muziek is voldoende, er wordt geprobeerd zoveel mogelijk te werken met persoonlijke voorkeuren en smaken mogen afwijkend zijn. Met andere woorden, Muze is er voor de mens in al zijn facetten.

 

Therapiepraktijk Muze

Natalie Weerheijm-Maas

Mary Zeldenrustweg 91

2331 NH Leiden

Fotografie website www.fotodegraaff.nl

T 071 532 04 23 /

M 06 508 30 978