MUZE logo

Voor wie is muziektherapie bedoeld?

In een tijd waarin veel bezuinigd wordt op de zorg en er steeds meer zorg wordt overgeheveld naar de gemeenten dreigt er een cliëntengroep tussen wal en schip te raken, de dementerende mens met een gemiddeld tot gevorderd ziektebeeld. De cliënt die, gezien de steeds strenger wordende eisen, te slecht is voor het ontmoetingscentrum maar nog niet toegelaten wordt in het verpleeghuis en dus thuis moet blijven.

 

Daarnaast zijn er dementerende mensen waarvan de dierbare personen om hen heen liever nog niet zien dat zij opgenomen worden. De verzorging thuis is zwaar, vraagt veel van de mantelzorgers en het bijbehorende probleem-gedrag van de cliënt maakt het niet makkelijker. Muze springt hierop in door muziektherapie in de praktijk, maar ook bij u thuis aan te bieden.

 

Tot slot bied Muze ook mogelijkheden aan voor muziektherapie bij de diverse verpleeg- en verzorgcentra en binnen het onderwijs in de directe omgeving van therapiepraktijk Muze. De therapie vindt merendeels plaats op de locatie van de instelling en er zal worden gewerkt op contractbasis. De instellingen kunnen hun cliënten hiermee een extra vorm van behandeling bieden in een tijd waarin het belangrijk is je op de kaart te zetten en mee te gaan in nieuwe ontwikkelingen. Maar waar ook veel bezuinigd wordt en uitbreiding met een nieuwe beroepsgroep niet altijd haalbaar is.

 

Binnen de muziektherapie kan worden gewerkt aan:

 

 • Afasie en andere communicatieproblemen.
 • Stemmingsproblemen.
 • Rouwverwerking en ondersteuning bij acceptatie.
 • Versterking van het zelfbeeld en gevoel van eigenwaarde.
 • Ophalen van “vergeten” herinneringen middels reminiscentie.
 • Bevorderen van sociale vaardigheid, interactie en samenwerking.
 • Ontspannen en reduceren van stress.
 • Herkennen, omgaan met en uiten van emoties en grenzen.
 • Activeren bij passiviteit.
 • Kanaliseren en reguleren van probleemgedrag als onrust, ontremming, dwangmatigheid en agressie.
 • Onderhouden en stimuleren van motorische vaardigheden.

 

Aanmelden kan via artsen, scholen, jeugdzorg, casemanagers en mantelzorgers. Een officiële verwijzing is hiervoor niet nodig. Daarom kunnen mantelzorgers, ouders/verzorgers of andere verantwoordelijken ook cliënten aanmelden en dat mag rechtstreeks bij Muze.

Therapiepraktijk Muze

Natalie Weerheijm-Maas

Mary Zeldenrustweg 91

2331 NH Leiden

Fotografie website www.fotodegraaff.nl

T 071 532 04 23 /

M 06 508 30 978